O společnosti

Společnost K.M. Progress, s.r.o.  je poskytovatelem překladatelských služeb a pořadatelem vzdělávacích kurzů pro soukromou i firemní klientelu po celé ČR. Všechny naše činnosti se snažíme provádět s maximální přidanou hodnotou pro naše klienty. Spokojenost našich zákazníků je u nás na prvním místě a neustálé zdokonalování našich služeb se opírá o silnou zpětnou vazbu mezi námi a našimi klienty formou permanentního ověřování jejich spokojenosti.

Překlady do cizích jazyků a jejich kvalita hrají ve světě obchodu, marketingu, práva, techniky, vědy a umění klíčovou roli. Proto společnost K.M. Progress při překladatelské činnosti spolupracuje pouze se zkušenými a prověřenými překladateli, kteří jsou odborníky na danou problematiku. Mimo standartních překladů textů zajišťujeme také ověřené (soudní) překlady, korektury textu v češtině a korektury překladu rodilými mluvčími.

Společnost K.M. Progress, s.r.o. je také poskytovatelem vzdělávacích jednodenních i vícedenních kurzů především z oblasti managementu, marketingu, financí, účetnictví a daňové problematiky.
Náš tým lektorů specialistů je schopen nabídnout, jak základní kurzy zaměřené na prvotní seznámení s vybranou problematikou, tak pokročilé kurzy pro rozšíření, doplnění či aktualizaci informací z dané oblasti. Lektoři jednotlivých kurzů jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci s bohatými aplikačními a praktickými zkušenostmi.

Naší vizí je neustále rozšiřovat okruh našich klientů a rozšiřovat nabídku poskytovaných služeb při zachování jejich vysoké kvality.